Звіт

директора Гниличанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

перед педагогічним, учнівським та батьківським колективами та перед громадськістю за 2016/2017 навчальний рік

У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та обласних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес здійснювався в одну зміну.

Загальні показники роботи

1 Мова навчання Українська
2 Кількість повних класів(на 05.09.16р.) 5
3 Загальне число учнів 47
4 Загальна кількість працівників 23
5 У тому числі педагогічних 12
6 Забезпеченість комп’ютерами 7
7 Забезпеченість підручниками 99 %
8 Кількість навчальних кабінетів 12
9 Забезпечення гарячим харчуванням 100 %

Розділ I. І. Аналіз роботи школи у 2016-2017 н.р.

Загальна інформація про школу.

Гниличанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є колективною власністю Великобурлуцької районної ради Харківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Великобурлуцької РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1974 року. У 2016 – 2017 навчальному році працювало 12 педагогів, бібліотекар та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 47 учнів у 5 повних та 5 неповних класах (наповнюваність класів менше 5 учнів), середня наповнюваність класів становить 5,2 учня.

Виконання ст..53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст..6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

Усього таких дітей- 74, з них шкільного віку -55, дошкільного віку -14. Навчались у Гниличанській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 48, у технікумах та ПТНЗ -3, шести річок – 4. Усі діти охоплені навчанням.

Усі випускники 9 та 11 класів 2015-2016 навчального року працевлаштовані, про це свідчать результати наведених нижче таблиць:

Клас Випущено 10 клас ПТНЗ ВНЗ І-ІІ рівня акредитації ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації Працюють
9 клас 55 - - - -
11 клас 8 - 323

Виконання статті 10 Конституції України, Закону України „Про мови”,

Державної програми розвитку і функціонування української мови.

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження у закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчання здійснюється українською мовою. Протягом року проводилась роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України про мови. Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, стан викладання української мови та літератури.

У 10-11 класах було відведено на вивчення української мови 3 години на тиждень. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Всі виховні заходи проводяться українською мовою. Щодо позакласної роботи, то щорічно у школі проводиться конкурс знавців української мови, учні 3- 11 класів беруть участь у районному конкурсі, конкурсі ораторського мистецтва, у минулому навчальному році проведено тиждень до Дня української писемності, заходи щодо вшанування пам’яті видатних діячів. Учні закладу брали участь у олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведені заходи до дня народження Т.Г.Шевченка. Проведено свято української народної пісні, під час тижня початкової школи – свято „Моя Батьківщина – це рідна моя Україна”. Бібліотека, навчальні кабінети постійно поповнюються методичною та довідковою літературою за рахунок позабюджетних та спонсорських коштів.

Кадрове забезпечення

У 2016-2017 навчальному році в школі працювало 12 вчителів, у тому числі директор, бібліотекар, педагог-організатор.

100 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало:

· Учителів – 12 осіб;

· Обслуговуючий персонал – 10 осіб.

Педагогічні працівники мають:

А) кваліфікаційні категорії:

· «спеціаліст вищої категорії» - 5 осіб;

· «спеціаліст першої категорії» - 3 особи;

· «спеціаліст другої категорії» - 2 особи;

· «спеціаліст» - 2 особи.

Б) педагогічні звання:

· «старший учитель» - 1 особа.

У закладі протягом 2016-2017 навчального року працювало :

· Педагогів пенсійного віку – 2 особи;

Таким чином , якісний склад педагогічного колективу Гниличанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація Кількість %
«старший учитель» 1 7,1
Вища категорія 5 42
І категорія 3 25
ІІ категорія 2 17
Спеціаліст 2 17
Всього 12

Аналіз виховної роботи в Гниличанській ЗОШ І-ІІІ ст.. за 2016-2017 н.р.

У 2016-2017 н.р. виховна робота школи була спрямована на вирішення районної виховної проблеми «Формування професійної мобільності педагогічних працівників району в умовах багатовекторної системи неперервної освіти», на виконання Закону України «Про освіту», Закону України про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Програми правової освіти населення , Програми розвитку краєзнавства, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Комплексної програми протидії та корупції в м. Харкові, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціального захисту населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед населення, „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”, Програми „Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки”, Програми профілактики інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом”, Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді”, Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз дітей та підлітків, Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, Комплексної програми розвитку освіти в на 2011-2015 роки, Регіональної Програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010-2015 роки, програми „Основні орієнтири ціннісного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 31.10.2011 № 1243.

У зв’язку з цим педагогічний колектив школи працював над такою виховною темою: «Формування в учнів соціальної компетентності для успішної самореалізації в соціумі, морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

Зростання числа заходів спрямованих на розвиток і виховання особистості учнів стало можливим завдяки складу класних керівників. Всі класні керівники мають багато років досвіду, регулярно займаються взаємовідвідуванням уроків і заходів, постійно займаються самоосвітою та самовихованням. На засіданнях ШМО класних керівників постійно проводиться взаємообмін досвідом і знаннями з педагогіки, психології та ін.

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

· Ціннісне ставлення до себе

Виховним досягненням цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути здоровою людиною. У зв’язку з цим педагогами школи систематично проводяться заходи по зміцненню і збереженню фізичного та психічного здоров’я дітей. А саме:

«Бесіди з попередження різного виду дитячого травматизму» (записи у класний журнал, зошит ведення бесід по травматизму перед канікулами, щоденники класних керівників)

«Веселі старти» - щорічні змагання;

«Козачата» - спортивно-розважальна гра;

«Ми за здоровий спосіб життя!» - волонтерський загін;

«Молодь обирає здорове майбутнє» - конкурс малюнків, стіннівок, презентацій;

«Чистий клас», «Чисте подвір’я», «Зелена неділя» - загальношкільні акції;

«В об’єктиві натураліста» - конкурс фото робіт, тощо.

· Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини.

Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміти прощати, просити пробачення та вибачати. У зв’язку з цим найвдаліше вдалося організувати роботи батьківського всеобучу, залучити до співпраці батьків, громадськість, органи учнівського самоврядування. Загалом проведено кілька значущих заходів:

«Моя родина – моя Україна»;

«Мій рідний дім, моя родина»;

«Нумо, хлопці!» - спортивно-розважальне свято до Дня збройних сил України;

«Весняне свято всіх жінок» - святковий концерт;

· Ціннісне ставлення до праці

Виховним досягненням цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички само обслуговуючої та суспільно-корисної праці. У зв’язку з цим, у школі налагоджено систематична робота по чергуванню учнів по школі, у класах, їдальні.

Кожного тижня проводяться генеральні прибирання в класах і коридорах; за кожним класом закріплена пришкільна територія, ведеться робота по озелененню класних кімнат. Протягом року проводилися такі заходи:

«Моя професія – моє майбутнє» - бесіда-тренінг з профорієнтаційної роботи для старшокласників;

«Кожна робота важлива, кожна робота потрібна» - виставка-презентація стіннівок;

«До джерел народних ремесел» - година спілкування, тощо.

· Ціннісне ставлення до природи

Виховним досягненням цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, бережливого ставлення до навколишнього середовища.

У зв’язку з цим проведені години спілкування

«Моє село – найкраще місце на землі. Збережи його чистим»,

«Пластикове сміття. Як його позбутись»,

«Раціональне використання природних ресурсів»…

Учні школи взяли участь у районних конкурсах малюнків, акції «Друге життя відходів», конкурсі поробок з природного матеріалу, тощо.

· Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховним досягненням цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації.

У зв’язку з цим доцільно відмітити те, що учні школи попри віддаленість від районного центру відвідують музичну школу (гра на фортепіано, акордеоні).

Постійними стали участь школярів у шкільних, місцевих сільських та районних заходах та концертах, святі територіальної громади і багато іншого.

· Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонуканню до рішучих дій, учинків, поведінки. Для цього у школі проводиться багато різнопланових за формою і змістом заходів.

«Засідання і конференції учнівського самоврядування»;

«Правила поведінки в школі» - виховна година;

У школі діє Дружина юних пожежників.

Робота цієї спілки спрямована на профілактичну, роз’яснювальну, попереджувальну дію. Головна мета організації довести до відома учнів перші правила поведінки при надзвичайних ситуаціях. Особливо хотілося відмітити команду школи, яка посіла 3 місце на районному конкурсі ДЮП у 2016/17 навчальному році.

Протягом 2016-2017 навчального року проводилася дієва робота з батьками.

Загалом проведено 3 загальношкільних батьківських зборів, кілька засідань батьківського комітету, та чергові та позапланові збори по класах.

Батьківський комітет надав суттєву підтримку та допомогу у проведення шкільних свят, виставок, конкурсів, проведення екскурсій. Загалом роботу з батьками можна оцінити як задовільну.

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками повинні стати:

  1. Пропаганда педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків;
  2. Допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;
  3. Упровадження форм роботи з сім'єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин «педагоги-батьки-учні». Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

На підставі вищезазначеного :

1.Виховну роботу в Гниличанській ЗОШ І-ІІІ ст. за період 2016-2017 навчальний рік вважати задовільною.

2.Проконтролювати планування виховної роботи класними керівниками.

3. Надавати практичну допомогу органам учнівського самоврядування щодо планування роботи на 2017-2018 навчальний рік.

4. Залучати класне самоврядування до організації й проведення виховних заходів.

5. Звітувати про проведені виховні заходи перед адміністрацією, вести папку класного керівника.

6. Залучати до проведення й організації виховних заходів батьківський актив.

7. Класним керівникам покращити проведення виховних заходів.

8.Контролювати звітність органів шкільного самоврядування.

9. Продовжити співпрацювати з громадськими організаціями.

10. Провести анкетування з метою виявлення в учнів ставлення до навчання, виховних заходів.

11. Розробити рекомендації для класних керівників щодо організації роботи класного колективу, з урахуванням здібностей кожного учня.

Запобігання та профілактика правопорушень.

Правове виховання

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140», рішення ІV сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VІ «Про затвердження Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки», згідно з річним планом школи та з метою проведення роботи щодо попередження та профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу серед учнів, педагогічним колективом упродовж навчального року проводилася робота з попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, їх правової освіти.

Поновлено списки учнів, які:

- проживають у сім’ях, що потрапили у складні життєві обставини

- перебувають на внутрішкільному обліку

- перебувають на обліку у ВКМСД

Комісією школи з обстеження житлово-побутових умов було перевірено умови проживання та виховання учнів, які відносяться до пільгових категорій та є соціально незахищеними, про що свідчать відповідні акти обстеження житлово-побутових умов.

Питання профілактики злочинності, правопорушень у школі розглядалося назасіданнях педагогічної ради, ради навчального закладу, нарадах при директорові, методичного об’єднання класних керівників, батьківського комітету, батьківських зборах.

З метою попередження правопорушень, під час проведення виховних годин учні знайомилися з Конституцією, Кримінальним та Адміністративним кодексом України.

Внаслідок сумлінної тривалої роботи педколективу школи учнів, які пропускають заняття без поважних причин у школі немає.

У школі організовано чергування учнів, вчителів, адміністрації за графіком, з метою підтримання дисципліни й порядку під час перерв, запобігання дитячого травматизму, збереження шкільного майна.

Щоденно ведеться облік відвідування учнями уроків, що фіксується у шкільному журналі відвідування занять учнями школи.

На профілактичному обліку у наркологічному диспансері за вживання алкогольних та токсичних речовин учнів школи немає.

Пріоритетними напрямами виховної роботи у 2017-2018 навчальному році є:

- формування в учнів національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні, полі культурного громадянина;

- виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація державних, регіональних програм в галузі освіти;

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті, збагачення народних традицій, звичаїв;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я ;

- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям ;

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду навчального закладу, учнівський комітет;

- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи;

- проведення профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень, злочинності, дитячого травматизму.

- продовжити роботу над реалізацією програми „Громадянська освіта учнів” щодо розповсюдження власного досвіду роботи, участі у Всеукраїнському превентивному проекті «Школа, дружня до дитини»;

- проводити роз’яснювальну, превентивну роботу серед учнів, батьків;

- співпрацювати з працівниками ССД, правоохоронних органів, лікарями;

- організувати роботу щодо придбання нової тематичної наочності (стендів);

- посилити індивідуальну роботу з учнями, які потребують особливої уваги,

- продовжити роз’яснювальну, індивідуальну роботу з учнями, які проживають у сім’ях, що потрапили у складні життєві обставини та їх батьками;

- залучати учнів до участі у шкільних, районних змаганнях.

Охорона праці

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії,біології,спортивному залі. Своєчасно проводились вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Випадків травмування учнів та працівників школи не було.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2016-2017 н.р. учителі школи проводили індивідуальні заняття, працювали спецкурси, курси за вибором, такі як: «Логіка», «Православна культура Слобожанщини», «Основи екології», « Загальна географія».

Учні школи брали участь у районних олімпіадах з базових дисциплін,конкурсі ораторського мистецтва, інтерактивних конкурсах «Колосок», всеукраїнській олімпіаді «Олімпус».

Відповідно до наказу Великобурлуцького відділу освіти від 22.09. 2016 р.№ 232 «Про про ведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 н.р. в Великобурлуцькому районі» команда учнів школи брала участь у районному етапі учнівських олімпіад за графіком відділу освіти.

Команда школи посіла 14 місце в рейтингу шкіл району за результатами участі учнів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, так як і в минулому році . Отже, можна зробити висновок, що погіршилась підготовка учнів до олімпіад. Кількість призових місць у цьому році – 2, у минулому -2.

Призери районних олімпіад

№з\п П.І.Б. клас предмет місце П.І.Б.учителя
1 Бабак Олена8географія ІІБорисенко С.О.
2 Трофимченко Каміла 11 географія ІІ Борисенко С.О.

Протягом 2016-2017 навчального року учні школи брали участь у :

· Інтерактивному конкурсі «Колосок»

· Всеукраїнській олімпіаді «Олімпус»

Методична робота

Відповідно до річного плану роботи школи у 2016-2017 н.р. педагогічний колектив працював над методичною проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів через впровадження нових освітніх технологій». У школі створена певна система методичної роботи, координаційним центром якої є шкільний методичний кабінет. Діє науково-методична рада, яка спрямовує і координує діяльність шкільних методичних об’єднань – основної ланки методичної роботи, опікується роботою щодо вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, в цілому підпорядковує діяльність всіх ланок методичної роботи реалізації науково-методичної проблеми.

У 2016-2017 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, самоосвіта тощо.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково – методичної роботи з педагогічними кадрами школи використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, буклети учителів, науково – методична та психолого – педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, тощо.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Два предметні методичні об’єднання та методичне об’єднання класних керівників працювали за напрямками:

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу: Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу : Створення оптимальних умов для розвитку здібностей, нахилів і інтересів кожного учня в умовах сільської школи

Методичне об’єднання класних керівників: Формування в учнів соціальної компетентності для успішної самореалізації в соціумі, морально –духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім‘янин, професіонал.

Робота методичних об’єднань була підпорядкована вивченню єдиної науково-методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО протягом року розглядались питання:

· форми і прийоми особистісно-орієнтованого навчання на уроках української мови та літератури;

· інтерактивне навчання на уроках української літератури;

· технологія практичної діяльності на уроках географії;

· застосування проектної технології навчання на уроках біології;

· формування навчальної компетенції на уроках математики у початкових класах;

· особистісно-орієноване навчання в роботі початкової школи тощо.

Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи за минулий навчальний рік оцінюється хорошими показниками.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Протягом 2016-2017 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності 1 вчитель.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих груп тощо.

Педагоги школи традиційно є активними учасниками ярмарки педтехнологій. Але у цьому році у районному етапі конкурсу педагогічних інтернет-ресурсів вчителі школи участі не брали.

Аналіз навчально-виховної роботи

1.Організація навчально-виховного процесу

Школа дотримується пріоритетних реформ навчально-виховного процесу, забезпечується реалізація принципів демократизації, гуманізації, диференціації, інтеграції навчання.

Навчальні заняття організовані за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 27 грудня 2016р., ІІ семестр - з 11 січня по 27 травня 2017р.

Впродовж навчального року для учнів проводилися канікули:

- осінні з 26 жовтня по 30 жовтня,

- зимові з 27 грудня по 11 січня,

- весняні з 04 по 08 квітня.

Робочий навчальний план враховував основні Закони України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, і був складений:

для 1, 2 та 4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 ( додаток 1);

для 5-7-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, (в редакції наказу Міністерства освіти України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно наказами Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12);

для 9 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 із змінами, внесеними наказами Міністерства освіти України від 29.05.2014 № 657, від 07.08.2015 № 855 (додаток 2)

В 10 – 11 класах навчання здійснювалось за універсальним профілем.

Ш кола працює за п’ятиденним робочим тижнем.

2. Аналіз стану навчальних досягнень

У 2015-2016 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Протягом 2015/2016 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно–зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 01 вересня 2015 року всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням в школі.

За підсумками 2015-2016 навчального року із 47 учнів 2-11 класів:

· 45 учнів 3-11 класів атестовані;

· 37 учнів переведено до наступного класу;

· 8 учнів випущено з 11 класу;

· 6 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

· 5 учнів закінчило 9 клас

· 8 учні закінчило 11 клас

· 1 учень залишено на повторний курс.

За підсумками 2015-2016 навчального року з 47 учнів 2-11 класів школи:

· Закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях -23 учні, що складає 50% (у 2014-2015 н.р.- 55 %) від загальної кількості;

· З них 7 учнів – на високому рівні( 14,8%).

Усі учні 2-8,10 класів переведені до наступного класу.

Школа І ступеня

Навчалось 9 учні у 1 повному та 2 неповних класах.

Перед початковою школою стояли завдання:

- формування навчальної діяльності молодших школярів як бажання й уміння вчитися, сприяння розвитку пізнавальних інтересів і готовності до навчання в основній школі;

- збереження індивідуальності дитини, створення умов для її самовираження на засадах індивідуалізації та диференціації навчання.

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні, складає 78%.

Клас Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
2 2 1 1 - 50%
3 1 - 1 0%
4 6 1 5 - - 100 %

Школа ІІ ступеня

Навчалося 19 учнів у 2 повних та 3 неповних класах, з них закінчили навчальний рік:

Клас Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
5 3 2 - 1 - 67%
6 3 2 1 - 67 %
7 7 1 2 4 43 %
8 1 - 1 - 0 %
9 5 - 3 2 - 60 %

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівні, складає 53 %, що нижче, ніж у минулому році.

Школа ІІІ ступеня

Навчалося 19 учнів у 2 повних класах, з них закінчили навчальний рік:

Клас Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
10 11 1 3 5 2 36 %
11 8 2 2 4 - 50 %

Результати державної підсумкової атестації учнів 4 класу

№ з\п Навчальний предмет Кількість учнів 4 класу Рівень навчальних досягнень учнів
високий достатній середній початковий
1 Українська мова 6 3 3 - -
2 Літературне читання 6 2 4 - -
3 Математика 6 4 2 - -

Результати державної підсумкової атестації учнів 9 класу

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9 класі проводилася з української мови(диктант), математики, англійської мови. З 5 учнів 9-го класу проходили державну підсумкову атестацію 5 учнів та отримали свідоцтва про базову середню освіту 5 учнів.

№ з\п Навчальний предмет Кількість учнів 9 класу Рівень навчальних досягнень учнів
високий достатній середній початковий
1 Українська мова 5 1 2 2 -
2 Математика 5 2 3 -
3 Англійська мова 5 3 2 -

Результати державної підсумкової атестації учнів 11 класів

Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти в 11 класі проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики та історії України за вибором учнів) та іноземної мови. З 8 учнів 11 класу проходили державну підсумкову атестацію 8 учні та отримали атестати про повну загальну середню освіту 8 учні.

ЗНЗ Кількість учнів, які отримали бали річного оцінювання Середній бал річного оцінювання Кількість учнів, які склали ЗНО Середній бал ЗНО
початкового рівня середнього рівня достатнього рівня високого рівня початкового рівня середнього рівня достатнього рівня високого рівня
1 українська мова 3 3 2 7,63 3 3 1 1 5,00
2 математика 2 11,00 2 8,00
3 історія України 3 1 5,75 3 1 2,75
4 хімія 2 11,00 1 1 6,50
5 біологія 1 1 2 8,75 1 1 1 1 6,50

Якість знань учнів з основних предметів в порівнянні з минулим роком видно з таблиці:

роки 2014/15 н.р. 2015/16 н.р. 2014/15 н.р. 2015/16 н.р. 2014/15 н.р. 2015/16 н.р.
Укр..мова 61% 68% Історія України 76% 89% Географія 73% 81%
Укр..літерат. 69% 73 % Всесв.історія 66% 87% Біологія 76% 79%
Заруб.літерат. 69% 75 % Математика 65% 60% Основи здоров’я 100% 100%
Рос.мова 64 % 71 % Фізика 64% 59% Інформатика 75% 82%
Англ..мова 55% 69% хімія 64% 68% фізкультура 100% 100%

Контрольно-аналітична діяльність

У 2015-2016 навчальному році адміністрацією школи проведено:

· 4 перевірки ведення ділової документації в школі;

· Здійснено перевірку стану вивчення викладання предметів: української мови та літератури, основ здоров’я, світової літератури, початкових класів;

· Перевірено рівень вихованості та навченості учнів 7-9 класів, персональний контроль вчителів, які атестуються, та інших категорій вчителів;

· Здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України:

· Закону України «Про охорону дитинства»;

· Закону України «Про мови»;

· Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

· Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

· Державного стандарту початкової та базової середньої освіти.

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання .

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

Фінансово-господарська діяльність

У 2015-2016 навчальному році бюджетні кошти на ремонт приміщень та поповнення матеріально-технічної бази школи не виділялись.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 25 роки тому. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально –технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Велику допомогу у зміцнені навчально – матеріальної бази школи надають місцеві підприємства, а саме СФГ «Лан», ПСП імені Шевченка та приватні підприємці - Капуста С.В., Лисяк С.М., Лисяк А.М., Бабак В.М., Бабак Ю.М. У цьому навчальному році за їх допомоги замінено електроплиту у їдальні. Поточний ремонт було проведено коштами батьків учнів.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи оформлені інформаційними стендами. Подвір’я школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються школярами, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Загалом територія школи має задовільний стан, який підтримується обслуговуючим персоналом.

Протягом 2015/2016 навчального року у закладі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні робітники отримують доплату за шкідливі умови праці.

Таким чином, протягом 2015/2016 навчального року функціонування закладу освіти було забезпечено по всіх аспектах діяльності. Проведено значну роботу з покращення умов розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти. У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.

Завдання на 2016-2017 навчальний рік

З метою реалізації положень Конституції України,законодавчих актів України в галузі освіти,Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення , утвердження і завдання діяльності школи у 2016-2017 навчальному році:

· Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 8 класу.

· Створити належні умови для адаптації до навчання у основній школі учнями 5 класу.

· Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу.

· Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

· Забезпечити якісну підготовку випускників до зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкового оцінювання.

· Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

· Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання , навчання та оздоровлення , матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кiлькiсть переглядiв: 848

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.