Права та обов*язки учнів

ВІДПОВІДНО ДО СТ. 20 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ», УЧЕНЬ – ЦЕ ОСОБА, ЯКА НАВЧАЄТЬСЯ І ВИХОВУЄТЬСЯ В ОДНОМУ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЗАРАХУВАННЯ ДО ЯКИХ, ЯК ПРАВИЛО, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З 6 РОКІВ.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України«Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту»та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.Відповідно до ст. 51 Закону України«Про освіту»,

основними правами учнів як учасників навчально-виховного процесу є:

· право на навчання для здобуття відповідного освітнього рівня;

· вибір навчального закладу, форми навчання та позакласних занять;

· користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

· доступ до інформації в усіх галузях науки;

· участь у олімпіадах, виставках, конкурсах і т.п.;

· участь в об’єднаннях громадян (законодавством України передбачено створення молодіжних та дитячих громадських організацій, зокрема відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства, молодіжні громадські організації -- об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів);

· право на безпечні та нешкідливі умови навчання;

· користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

· право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

· право на безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій, для учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 км від школи;

Відволікання учнів в навчальний час для проведення заходів, не пов’язаних з навчанням, забороняється.

Обов’язками учнів, як учасників навчально – виховного процесу є:

· дотримання законодавства, моральних та етичних норм;

· систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, підвищення загального культурного рівня;

· дотримання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Інші обов'язки учнів можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Учні мають право:

· на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

· на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

· на доступ до інформації з усіх галузей знань;

· брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

· брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

· брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

· на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

· на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

· на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

· дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

· бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

· дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

· брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

· дотримуватися правил особистої гігієни;

· піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

· дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

· діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

· дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

· дотримуватися ділового стилю одягу;

· займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

· допускати прояви грубості, вульгарності;

· палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

· використовувати петарди;

· вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

· псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками, туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

· зауваження вчителя;

· зауваження чи догана директора школи;

· догана директора школи у присутності всіх учнів;

· направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

· клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють
Кiлькiсть переглядiв: 665

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.